Obnova Celje-Zidani Most

Vse okoli slovenskega nacionalnega železniškega operaterja.
Odgovori
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

Vir-http://www.di.gov.si/si/javna_zeleznisk ... ost_celje/
ZIDANI MOST - CELJE

Glavna proga št. 30 Zidani most – Šentilj - d.m. je del proge Dunaj – Trst, ki je bila zgrajena pred cca 160 leti. Proga je dvotirna na odseku Zidani Most-Maribor, naprej pa enotirna. Proga je bila elektrificirana v letih 1973-1974. V oba tira so vgrajeni taki sistemi oziroma elementi gornje gradbenega materiala, da zagotavljajo kategorijo proge C3.

Obravnavani odsek proge leži na glavni progi št. 30 Zidani most - Šentilj - d.m., med postajama Zidani most – Celje. Navedeni odsek proge je s tehničnega vidika popolnoma dotrajan in je njegovo vzdrževanje ekonomsko neracionalno in tehnično neučinkovito. Spodnji ustroj je praktično isti še od časa gradnje, to velja predvsem za nasipe, oporne in podporne zidove. Določeni premostitveni objekti (prepusti in mostovi) in ureditev odvodnjavanja so bili nazadnje obnovljeni v času obnove proge med leti 1965 do 1975. Planum je bil urejen samo delno v času sejanja tirne grede. Trenutno stanje ni zadovoljivo saj so opazne deformacije in zablatenja. Na teh odsekih je planum proge iz materialov, ki so deformabilni na dinamične obremenitve ter zmrzljinsko neodporni. Odvodnjavanje planuma proge z obstoječimi odvodnimi jarki je neučinkovito.

Glede na trenutno stanje na odseku Zidani Most – Celje je nujno potrebno izvesti nadgradnjo proge.


IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NADGRADNJO ŽELEZNIŠKEGA ODSEKA ZIDANI MOST - CELJE – 1. FAZA

V okviru projekta ''Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Celje – 1. faza'' je predvidena izdelava izvedbenega načrta, ki bodo podlaga za izvedbo nadgradnje železniške proge na železniškem odseku Zidani Most – Celje. Nadgradnja omenjenega železniškega odseka bo omogočila dolžinsko in osno kategorijo proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), zagotovljena bo interoperabilnost, višja hitrost vlakov ter boljša varnost. Dolžina odseka železniške proge Zidani Most – Celje je 25 km.

V okviru izdelave izvedbenega načrta bodo obdelane tehnične rešitve za nadgradnjo postaj Rimske Toplice, Laško in Celje ter odsekov Zidani Most – Rimske Toplice, Rimske Toplice – Laško in Laško Celje. Tehnične rešitve bodo zajemale zamenjavo zgornjega ustroja proge s sistemom 60E1, z elastičnim drobnotirnim materialom, z novimi pragovi in novo tirno gredo ter tamponskim slojem, sanacija spodnjega ustroja proge, prilagoditev signalonovarnostnih in telekomunikacijskih naprav ter posodobitev vozne mreže.


NADGRADNJA ŽELEZNIŠKEGA ODSEKA ZIDANI MOST - CELJE – 2. FAZA

Nadgradnje proge na omenjenem odseku, na podlagi katere bo omogočena dolžinska in osna obremenitev proge D4 (225 kN/os, 80 kN/m), zagotovljena interoperabilnost, višja hitrost vlakov in boljša varnost na predmetnem odseku bo predvidoma potekala v letih 2016-2018. V obdobju enega leta bo predvidoma obnovljen en odsek ter ena postaja. Prioriteta izvajanja del po posameznih odsekih oz. postajah še ni določena, saj bo odgovor podan v okviru priprave projektne dokumentacije.

Dela se bodo izvajala na naslednjih postajah oz. odsekih:

· Odsek proge Zidani most - Rimske Toplice (medpostajna razdalja 7,6 km) in je terensko ter geometrijsko zelo zahteven;

· Postaja Rimske Toplice je vmesna postaja na odseku dvotirne proge Zidani Most – Maribor in leži v km 509+632. Postajno poslopje je na levi strani proge;

· Odsek proge Rimske Toplice - Laško (medpostajna razdalja 7,0 km) ) in je terensko ter geometrijsko zelo zahteven;

· Postaja Laško je vmesna postaja na odseku dvotirne proge Zidani Most – Maribor in leži v kilometru 516+552. Postajno poslopje je na desni strani proge;

· Odsek proge Laško – Celje (medpostajna razdalja 10,3 km) in je terensko ter geometrijsko zelo zahteven;

· Postaja Celje leži na glavni dvotirni progi in je cepna postaja za enotirno regionalno progo Celje – Velenje. Postaja je v prometno tehnološkem smislu razdeljena na potniški in tovorni del. Postajno poslopje je na potniškem delu in stoji na levi strani proge v kilometru 526+976. Zgradba postajne postavljalnice je na desni strani proge.


TERMINSKI PLAN IZVEDBE PROJEKTA

Operativna izvedba del na projektu je predvidena v naslednjem časovnem obdobju:

pričetek del: 1.8.2013

zaključek del: 31.12.2018


OPREDELITEV INVESTICIJSKE VREDNOSTI PROJEKTA

Osnova za določitev ocene investicijske vrednosti projekta so bile:

· povprečne tržne cene in

· primerljivi projekti, ki so bili izvedeni v preteklih letih.

Rekapitulacija investicijske vrednosti projekta je podana v tabeli spodaj.


VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA

Financiranje projekta »Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Celje« se bo pričelo v letu 2014 in bo predvidoma zaključeno leta 2019. Financiranje projekta je predvideno s proračunskimi sredstvi Republike Slovenije in EU sredstvi (sredstvi TEN-T in Kohezijskimi sredstvi).


SREDSTVA TEN-T

Vloga za pridobitev sredstev TEN-T je bila oddana marca 2013. Evropska Komisija je odobrila sofinanciranje projekta s sredstvi TEN-T v višini 1.750.000,00 EUR, za kar je bila dne 27.11.2013 izdana Odločba o dodelitvi finančne pomoči Unije za projekte skupnega interesa št. C(2013)8240. Sredstva so namenjena za sofinanciranje 1. Faze projekta (priprava projektne dokumentacije).


KOHEZIJSKE SREDSTVA

Vloga za pridobitev sredstev Kohezijskih sredstev bo predvidoma oddana v drugi polovici leta 2015. Ker gre za veliki projekt bo v letu 2015 vključeno tudi sodelovanje tehnične asistence JASPERS.


PRORAČUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Zraven financiranja z EU sredstvi je predvideno financiranje projekta tudi z integralnimi sredstvi proračuna RS, in sicer sredstvi slovenske udeležbe za EU sredstva.


NAČRTOVANA DINAMIKA FINANCIRANJA PROJEKTA

Za realizacijo projekta bo tako predvidoma potrebno zagotoviti finančna sredstva v višini 225 mio EUR z vključenim DDV.


Projekt »Nadgradnja železniškega odseka Zidani Most-Celje« predstavlja eno od razvojnih nalog Republike Slovenije na področju javne železniške infrastrukture. V okviru obravnavanega projekta bo zagotovljena vzpostavitev kategorije D4, zagotovljena bo interoperabilnost, višja hitrost vlakov ter boljša varnost.
Gorchi
Kontrolni
Kontrolni
Prispevkov: 6508
Pridružen: 23.10.2006, 12:25
Kraj: Cerklje na Gorenjskem

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Gorchi »

Ne najdem datuma dokumenta; začetek 1. faze naj bi bil 1.8.2013 kar je danes že preteklost. Pa se je tudi res že začela? Da bodo dokončali do konca 2018 pa tudi dvomim, saj še lopate niso niti zasadili...
Goran
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

Gorchi napisal/-a:Ne najdem datuma dokumenta; začetek 1. faze naj bi bil 1.8.2013 kar je danes že preteklost. Pa se je tudi res že začela? Da bodo dokončali do konca 2018 pa tudi dvomim, saj še lopate niso niti zasadili...
1. faza je priprava dokumentacije, izvedbenega načrta, in je zaključena. Seveda gradnja po vsej verjetnosti ne bo zaključena do konca 2018, čeprav je takšen plan, saj še ni znano v kolikšni meri bo projekt sofinancirala EU, vloga naj bi bila poslana v drugi polovici leta. Bomo videli :roll:
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

Se premika, če ne bo zapletov pri izbiri izvajalca, kar je v naši državi nemogoče, se dela komot lahko začnejo še letos. Končajo pa šele leta 2020. :shock:
Obetajo se razpisi za gradnjo železnic

Na infrastrukturnem ministrstvu, ki ima za letos razporejenih 26 milijonov evrov kohezijskih sredstev, poudarjajo pet projektov na železnicah, za katere bodo črpali evropska sredstva, ne samo kohezijska, ampak tudi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope - mehanizma CEF, ki je namenjen naložbam v prednostno infrastrukturo EU. Tako je na začetku tega leta predvideno javno naročilo za izbor izvajalca del pri nadgradnji železniškega odseka Zidani Most-Celje. Od direkcije za infrastrukturo še pričakujemo odgovore o tem, kdaj bodo to javno naročilo in javna naročila za preostale naštete projekte objavljena. Dela bodo potekala vse do leta 2020. Celoten projekt je sicer vreden 225 milijonov evrov.

Kohezijska sredstva bodo šla tudi za nadgradnjo proge Maribor-Šentilj. Zdaj poteka razpis za izvajalca projektne dokumentacije, začetek gradbenih del je predviden v drugi polovici leta 2017. Sicer gre za projekt, ki je skupno vreden 400 milijonov evrov.

Iz kohezijskega sklada se bo sofinanciral tudi projekt Vozlišče Pragersko, ocenjen je na 195 milijonov evrov. V pripravi je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo projekta. Začetek prve faze gradnje je predviden v letu 2017.

Še dva projekta se bosta financirala iz sredstev CEF, in sicer izvlečni tir in nadgradnja odseka Poljčane-Bistrica. Za zadnjega poteka priprava razpisa.
Vir-http://subvencije.finance.si/8840560/Po ... =451903856
Uporabniški avatar
Re 4/4
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 3748
Pridružen: 01.09.2011, 20:55

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Re 4/4 »

kozorog napisal/-a:Končajo pa šele leta 2020. :shock:
Nič presenetljivega. Odsek Dolga Gora-Poljčane in Bistrica-Pragersko, sta trajala 3-4 + mesecev za en tir. Tukaj pa imaš sedaj tri odseke. Zidani Most-Rimske, Rimske-Laško, Laško-Celje. Verjetno bo praksa remonta enaka, torej samo en tir na enem odseku hkrati. Ker pa smo država pritožb, potem zna priti leto 2021-2022.
Uporabniški avatar
Regan 664
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 3513
Pridružen: 24.01.2006, 16:23

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Regan 664 »

kozorog napisal/-a:Se premika, če ne bo zapletov pri izbiri izvajalca, kar je v naši državi nemogoče, se dela komot lahko začnejo še letos. Končajo pa šele leta 2020.
25 km dvotirne proge + postaje Rimske T, Laško in Celje (pot+Čret).
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

Škoda da v projekt ni vključena še posodobitev ž. postaje Zidani Most, čeprav so si postaje Zidani Most in Celje po zastarelosti podobne in obe potrebne posodobitve, bi prej pričakoval da se bodo lotili ZM.
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

V CELJU IN LAŠKEM KMALU LEPŠI ŽELEZNIŠKI POSTAJI

V Celju in Laškem naj bi še letos začeli obnavljati železniški postaji. Obnova je del širšega projekta, nadgradnje proge Zidani most–Celje, ki bo omogočila posodobitev javne železniške infrastrukture in izboljšala varnost železniškega prometa.

Za boljšo varnost

Glavni cilj obnove je zagotoviti normalno tehnično stanje javne železniške infrastrukture, s tem pa povečati varnost in urejenost železniškega prometa. Projekt prinaša obnovo skoraj 29 kilometrov prog in treh železniških postaj. Poleg Celja in Laškega še v Rimskih Toplicah. Nadgradnja postaje v Celju bo med drugim obsegala obnovo peronov z novimi nadstrešnicami, klančinami in zidovi, novo zunanjo razsvetljavo in obnovitev premostitvenih objektov, to so dva mostova, trije podvozi in en podhod. Stala naj bi 47 milijonov evrov in pol. Več kot polovico manj bo stala obnova železniške postaje v Laškem, in sicer dobrih 20 milijonov. Ta bo prinesla nadgradnjo vseh tirov na postaji, zgradili bodo nov peron z nadstreškom in podhod, dostop do njega pa uredili s stopnišči in dvigali. Ukinili bodo tudi nivojski prehod Laško-Šmihel. Pešcem in kolesarjem bodo prehod proge omogočili preko novozgrajenega podhoda na železniški postaji Laško. Kot so za naš radio potrdili na Direkciji za infrastrukturo, naj bi dela na obeh postajah začeli še letos, zaključili leta 2018.

Obnova širšega pomena

Odsek železniške proge Zidani Most-Celje leži na glavni progi Zidani Most–Pragersko–Šentilj/Hodoš in je sestavni del evropskega omrežja TEN-T na železniški osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska meja. Razvoj te železniške osi je opredeljen kot prednostna naloga v smernicah Evropske unije za razvoj čezevropskega prometnega omrežja. Je tudi eden izmed desetih prednostnih železniških koridorjev med državami Evropske unije in drugimi evropskimi državami. Proge na teh koridorjih pa imajo predpisan standard, to je elektrificiranost, nosilnost ter opremljenost s signalno varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, kar bodo zagotovili z omenjeno obnovo.
Vir-http://www.stajerskival.si/sl/news/moja ... staji.html
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

Oddana je bila vloga za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. :thumbupl V članku tudi piše, da naj bi se dela zaključila leta 2018. :pope


https://www.sta.si/2240470/direkcija-za ... idani-most
Uporabniški avatar
kozorog
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
Kraj: Celje

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a kozorog »

Javno naročilo: Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško v okviru projekta Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje

Odpiranje ponudb: 11.05.2016 ura: 11:00

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/243 ... ocilo.html
Uporabniški avatar
Dino S
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 1499
Pridružen: 18.09.2008, 16:19
Kraj: Rogaška Slatina

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Dino S »

kozorog napisal/-a:Javno naročilo: Nadgradnja železniških postaj Celje in Laško v okviru projekta Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje

Odpiranje ponudb: 11.05.2016 ura: 11:00

http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/243 ... ocilo.html
Ali je kdo slučajno našel dodatno dokumentacijo? Tisto povezavo v Word dokumentu preusmeri na splošno stran z naročili kjer pa ne najdem tega naročila.
...
Ljubitelj
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 4625
Pridružen: 09.12.2006, 18:34

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Ljubitelj »

Ali je kdo slučajno našel dodatno dokumentacijo? Tisto povezavo v Word dokumentu preusmeri na splošno stran z naročili kjer pa ne najdem tega naročila.
...
Meni word vse lepo odpre....


LPL
Uporabniški avatar
Solčavec
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 265
Pridružen: 07.04.2016, 8:16

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Solčavec »

Če je kdo bolj na tekočem, mi lahko pove zakaj je objavljeno javno naročilo samo za postaji Celje in Laško in ne za celoten odsek(projekt) Zidani-Most-Celje? Glede na plan obnove na strani ministrstva je rečeno da se bo prvo obnavljal odsek Zidani Most-Rimske Toplice zdaj je pa javno naročilo zunaj za Celje in Laško? :?:
Uporabniški avatar
mkx
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 3756
Pridružen: 20.03.2011, 9:03
Kraj: Dolenjska

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a mkx »

Običajno je, da se večji projekti razdelijo na manjše sklope. Če so ti med seboj neodvisni, je to še toliko boljše.

Urejanje postaj je v precejšnji meri neodvisno od urejanja odprte proge.
LP, Metod
Uporabniški avatar
Solčavec
Strojevodja I
Strojevodja I
Prispevkov: 265
Pridružen: 07.04.2016, 8:16

Re: Obnova Celje-Zidani Most

Odgovor Napisal/-a Solčavec »

mkx napisal/-a:Običajno je, da se večji projekti razdelijo na manjše sklope. Če so ti med seboj neodvisni, je to še toliko boljše.

Urejanje postaj je v precejšnji meri neodvisno od urejanja odprte proge.
Hvala za odgovor! Se pravi da lahko zaradi takšne razdelitve, pričakujemo več ponudb in s tem nižje cene?
Zadnjič spremenil Solčavec, dne 09.04.2016, 14:59, skupaj popravljeno 2 krat.
Odgovori